Chào mừng trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000234088
 Hôm nay :   90       
 Hôm qua :    118       
 Tất cả:   234088       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC MẦM NON
 
 1-Tên đơn vị:  Trường Mầm Non Sơn Giang Mã PMIS: 54561302
 Địa chỉ:   Sơn Giang - Sông Hinh
 Điện thoại:   0985332122
 Thư điện tử:   mg.dlsongiang.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Trường Mầm Non thị trấn Hai Riêng Mã PMIS: 54561305
 Địa chỉ:   TT.Hai Riêng - Sông Hinh
 Điện thoại:   0983085311
 Thư điện tử:   mg.dlhr.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Trường Mầm Non Hoa Mai Mã PMIS: 54561301
 Địa chỉ:   TT.Hai Riêng - Sông Hinh
 Điện thoại:   0918974454
 Thư điện tử:   mg.hoamai.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Trường Mầm Non Đức Bình Tây Mã PMIS: 54561303
 Địa chỉ:   Đức Bình Tây - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   mnducbinhtay.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Trường Mầm Non Đức Bình Đông Mã PMIS: 54561304
 Địa chỉ:   Đức Bình Đông - Siing Hinh
 Điện thoại:   01662785268
 Thư điện tử:   mg.dldbd.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Ly Mã PMIS: 54561202
 Địa chỉ:   Ea Ly - Sông Hinh
 Điện thoại:   0976394501
 Thư điện tử:   mg.ealy.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Lâm Mã PMIS: 54561203
 Địa chỉ:   Ea Lâm - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   mg.ealam.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Sông Hinh Mã PMIS: 54561205
 Địa chỉ:   Sông Hinh - Sông Hinh
 Điện thoại:   0978542908
 Thư điện tử:   songhinh.mg.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Bia Mã PMIS: 54561206
 Địa chỉ:   Ea Bia - Sông Hinh
 Điện thoại:   0979074239
 Thư điện tử:   mg.eabia.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Trol Mã PMIS: 54561207
 Địa chỉ:   Ea Trol - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   mg.eatrol.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Bar Mã PMIS: 54561201
 Địa chỉ:   Ea Bar - Sông Hinh
 Điện thoại:   0986224644
 Thư điện tử:   mg.eabar.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Trường Mẫu Giáo Ea Bá Mã PMIS: 54561204
 Địa chỉ:   Ea Bá - Sông Hinh
 Điện thoại:   0982008887
 Thư điện tử:   mg.eaba.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
Địa chỉ :03 Trần Hưng Đạo - TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Điện thoại :0573858120-Thư điện tử: pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh