Chào mừng trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000234074
 Hôm nay :   76       
 Hôm qua :    118       
 Tất cả:   234074       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Sông Hinh Mã PMIS: 54561402
 Địa chỉ:   Sông Hinh - Sông Hinh
 Điện thoại:   01696578717
 Thư điện tử:   th.songhinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhocsonghinh-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Đức Bình Đông Mã PMIS: 54561401
 Địa chỉ:   Đức Bình Đông - Siing Hinh
 Điện thoại:   0982821853
 Thư điện tử:   th.ducbinhdong.pgdsonghinh@phuyen.edu  
 Website:  http://tieuhocducbinhdong-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Bar Mã PMIS: 54561404
 Địa chỉ:   Ea Bar - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   th.eabar.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoceabar-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Bá Mã PMIS: 54561405
 Địa chỉ:   Ea bá - Sông Hinh
 Điện thoại:   0986282594
 Thư điện tử:   th.eaba.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoceaba-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Bia Mã PMIS: 54561406
 Địa chỉ:   Ea Bia - Sông Hinh
 Điện thoại:   0988089104
 Thư điện tử:   th.eabia.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoceabia-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Lâm Mã PMIS: 54561407
 Địa chỉ:   Ea Lâm - Sông Hinh
 Điện thoại:   0987481662
 Thư điện tử:   th.ealam.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhocealam-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Hồ Mã PMIS: 54561403
 Địa chỉ:   Đức Bình Đông - Siing Hinh
 Điện thoại:   0979133494
 Thư điện tử:   th.eaho.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoceaho-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Ea Trol Mã PMIS: 54561408
 Địa chỉ:   Ea Trol - Sông Hinh
 Điện thoại:   0978402452
 Thư điện tử:   th.eatrol.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoceatrol-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Thị trấn Hai Riêng Số 1 Mã PMIS: 54561409
 Địa chỉ:   TT.Hai Riêng - Sông Hinh
 Điện thoại:   01687886014
 Thư điện tử:   th.hairieng1.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhochairieng1-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Thị trấn Hai Riêng Số 2 Mã PMIS: 54561410
 Địa chỉ:   TT.Hai Riêng - Sông Hinh
 Điện thoại:   0978218135
 Thư điện tử:   th.hairieng2.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhochairieng2-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Đức Bình Tây Mã PMIS: 54561411
 Địa chỉ:   Đức Bình Tây - Sông Hinh
 Điện thoại:   0988856311
 Thư điện tử:   th.ducbinhtay.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhocducbinhtay-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Tân Lập Mã PMIS: 54561413
 Địa chỉ:   Ea Ly - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   th.tanlap.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhoctanlap-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Trường tiểu học Sơn Giang Mã PMIS: 54561412
 Địa chỉ:   Sơn Giang - Sông Hinh
 Điện thoại:   0986361034
 Thư điện tử:   th.songiang.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tieuhocsongiang-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
Địa chỉ :03 Trần Hưng Đạo - TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Điện thoại :0573858120-Thư điện tử: pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh