Chào mừng trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000234075
 Hôm nay :   77       
 Hôm qua :    118       
 Tất cả:   234075       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  Trường THCS Đức Bình Mã PMIS: 54561502
 Địa chỉ:   Đức Bình Tây - Sông Hinh
 Điện thoại:   0987692582
 Thư điện tử:   ducbinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://ducbinh-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Trường THCS Ea Trol Mã PMIS: 54561503
 Địa chỉ:   Ea Trol - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   bteatrol.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://eatrol-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Trường THCS Ea Bá Mã PMIS: 54561506
 Địa chỉ:   Ea Bá - Sông Hinh
 Điện thoại:   01292618365
 Thư điện tử:   eaba.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://eaba-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Trường THCS Tố Hữu Mã PMIS: 54561509
 Địa chỉ:   Đức Bình Đông - Siing Hinh
 Điện thoại:   0983023550
 Thư điện tử:   tohuu.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tohuu-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Trường THCS Ea Bar Mã PMIS: 54561511
 Địa chỉ:   Ea Bar - Sông Hinh
 Điện thoại:   01665975065
 Thư điện tử:   eabar.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Trường THCS Ea Ly Mã PMIS: 54561510
 Địa chỉ:   Ea Ly - Sông Hinh
 Điện thoại:   0932555778
 Thư điện tử:   EaLy.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://ealy-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trường THCS Sông Hinh Mã PMIS: 54561505
 Địa chỉ:   Sông Hinh - Sông Hinh
 Điện thoại:   0967177080
 Thư điện tử:   songhinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://songhinh-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Trường THCS Đức Bình Đông Mã PMIS: 54561504
 Địa chỉ:   Đức Bình Đông - Siing Hinh
 Điện thoại:   0983129022
 Thư điện tử:   ducbinhdong.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://ducbinhdong-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Trường THCS Trần Phú Mã PMIS: 54561508
 Địa chỉ:   TT.Hai Riêng - Sông Hinh
 Điện thoại:   01655461879
 Thư điện tử:   tranphu.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://tranphu-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Trường THCS Ea Lâm Mã PMIS: 54561507
 Địa chỉ:   Ea Lâm - Sông Hinh
 Điện thoại:  
 Thư điện tử:   ealam.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  http://ealam-songhinh.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
Địa chỉ :03 Trần Hưng Đạo - TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Điện thoại :0573858120-Thư điện tử: pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh