Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh

 
 
 
 
89031
 
 
 
THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 Tên đơn vị:
TRƯỜNG TH EABÁ
  Địa chỉ:
Xã Ea Bá - H.Sông Hinh
  Điện thoại:
 Website :
  Thư điện tử :
th.eaba.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
 
   1-Thông tin đơn vị
 
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Hinh -Phú Yên-Việt Nam
Phòng Giáo Dục - Đào Tạo H.Sông Hinh
    03 Trần Hưng Đạo Thị Trấn Hai Riêng H.Sông Hinh - Phú Yên
pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn
    0
nxdinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
    0