GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ

Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo Thị Trấn Hai Riêng – Huyện Sông Hinh – Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 057 3858120

Thư điện tử: pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn

 

I./Thông tin về địa lí, dân số:

- Diện tích toàn huyện: 885 Km

•  Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT Sông Hinh.

•  Tổng số đơn vị hành chính: 10 xã và 1 thị trấn.

•  Dân số hiện nay: 41.765 người.

II./ Thành tích giáo dục qua các thời kì:

Huyện Sông Hinh là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Phú Yên có địa bàn hiểm trở được tách ra từ Huyện Tây Sơn cũ. Ngành giáo dục cũng được bắt nguồn từ đó, tự lập mọi hoạt động, chỉ đạo của Sở GD Tỉnh Phú Khánh từ ngày 25 tháng 02 năm 1985 đến nay ngành giáo dục Sông Hinh không ngừng xây dựng và phát triển, lúc sơ khởi ban đầu trường không ra trường, lớp không ra lớp tranh tre vách nứa, bàn ghế cây gỗ chông chênh, đời sống cán bộ công nhân viên, giáo viên rất khó khăn,….Nhưng với tinh thần nhiệt huyết và tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc về một vùng đất mới và bao nhiêu đứa trẻ chưa dược đến trường, phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc còn lạc hậu,….Mạng lưới giáo dục của toàn huyện hệ thống giáo dục Tiểu học trải rộng khắp, riêng bậc học cấp 2 chỉ có 3 đơn vị nhưng trong đó là một đơn vị trường phổ thông cấp 1,2. Tập thể lãnh đạo ngành Giáo Dục và toàn thể CB GV-CNV đoàn kết nhất trí đồng tâm hợp sức xây dựng miến đất mới quê hương Sông Hinh ngày càng khởi sắc. Hiện nay được sự quan tâm đâu tư của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội nên phần lớn trường lớp khang trang, tường vôi ngói đỏ, trong đó có một trường đã được kiên cố hóa. Mạng lưới giáo dục trải rộng khắp 11 xã thị trấn đều có trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS với số lượng 12 trường Mâm non – mẫu giáo số lượng cháu 2083, 13 trường Tiểu học gồm 5053 học sinh, 9 trường THCS gồm 2674 học sinh. Ngoài ra trên địa bàn còn có 1 trường THPT và 1 trường PT cấp 2-3.

Từ đó chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh ra lớp đảm bảo, Ngành giáo dục – đào tạo Sông Hinh có nhiều thành quả đáng kể, mặt khác đã đào tạo cho huyện nhà nhiều cán bộ có đủ sức và đủ tài cống hiến cho sự nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước.

III./ Kết quả đạt được :

Tính từ năm 2000 đến nay ngành GD-ĐT Sông Hinh đã được những kết quả sau:

Nhiều năm qua Phòng GD-ĐT Sông Hinh đã đóng góp cho huyện nhiều thành quả đáng kể trong phong trào thi đua hằng năm.

Năm học: 2000 – 2001

•  Tỉnh khen:

•  Cờ thi đua: 1 tập thể

•  Trường Tiên Tiến cấp tỉnh: 3 đơn vị

•  Tổ lao động xuất sắc: 11 tổ

•  Tổ lao động Tiên Tiến: 14 tổ

 

Giáo viên Giỏi cơ sở : 18 GV

Chiến sĩ thi dua Cơ sở ; 20 Đ/c

Sở GD-ĐT tặng giấy khen : + Tập thể : 2

+ Cá nhân: 12

- Bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh : + Tập thể : 3

+ Cá nhân : 6

Năm học ; 2001-2002

Tỉnh khen:

- Cờ thi đua : 3 tập thể trường Tiên tiến Xuất sắc

- Đơn vị được khen : 61 đơn vị

- Tổ lao động Xuất sắc : 17 tổ

- Bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh: + Tập thể : 3

+ Cá nhân : 9

Năm học : 2002-2003

Tỉnh khen :

- Đơn vị được khen : 6 đơn vị

- Tổ lao đông xuất sắc : 16 tổ

- Giáo viên Giỏi cơ sở : 2

- Bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh : + Tập thể : 6

+ Cá nhân : 9

* Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen: 1 đơn vị trường

Năm học : 2003-2004

Tỉnh khen :

- Đơn vị được khen : 7 đơn vị

- Tổ lao đông xuất sắc : 16 tổ

- Giáo viên Giỏi tỉnh : 1

- Bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh : + Tập thể : 7

+ Cá nhân : 13

* Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen: 1 đơn vị trường

Năm học : 2004-2005

Tỉnh khen :

- Cờ thi đua : 6 tập thể

- Đơn vị được khen : 9 đơn vị

- Tổ lao đông xuất sắc : 9 tổ

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh : 10 cá nhân

- Giáo viên Giỏi cấp tỉnh : 2

- Bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh : + Tập thể : 5

+ Cá nhân : 10

Năm học : 2005-2006

Tỉnh khen :

- Cờ thi đua : 4 tập thể

- Bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh : + Tập thể : 33

+ Cá nhân : 12

* Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen: + Tập thể : 1 đơn vị trường

+ Cá nhân : 2 đồng chí

- Sở GD-ĐT khen chỉ tiêu xuất sắc cho phòng GD-ĐT Sông Hinh.

Năm học : 2006-2007

Tỉnh khen :

- Cờ thi đua : 4 tập thể

- Đơn vị được khen : 13 đơn vị

- Tổ lao đông xuất sắc : 4 tổ

- Tổ lao động Tiên tiến : 29 tổ

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh : 5

- Bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh : + Tập thể : 48

+ Cá nhân : 9

Năm học : 2007-2008

Tỉnh khen :

- Cờ thi đua : 1 tập thể

- Đơn vị được khen tập thể lao động Xuất sắc: 12 tập thể

- Bằng khen, giấy khen của UBND Tỉnh : + Tập thể : 1

+ Cá nhân : 10

- Phòng GD-ĐT Sông Hinh được UBND Tỉnh khen danh hiệu : Tập thể Lao động xuất sắc

 

IV./ Thống kê tên cán bộ lãnh đạoPhòng GD-ĐT Sông Hinh qua các thời kỳ:

1./ Lãnh đạo Phòng GD-ĐT:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ đảm nhiệm

Năm đảm nhiệm

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Phương

Trưởng phòng GD

1985

 

2

Nguyễn Xuân Hùng

P.Trưởng phòng GD

1985

 

3

Lê Mỹ

Trưởng phòng GD

1986

 

4

Lương Công Tùng

P.Trưởng phòng GD

1989

 

5

Lương Công Tùng

Trưởng phòng GD-ĐT

1992

 

6

Phan Phi Hùng

P.Trưởng phòng GD-ĐT

1993

 

7

Nguyễn Thanh Lam

P.Trưởng phòng GD-ĐT

2004

 

8

Lê Ngọc Chi

Trưởng phòng GD-ĐT

2007

 

9

Nguyễn Thanh Lam

P.Trưởng phòng GD-ĐT

2004

 

10

Ka Sô Chiểu

P.Trưởng phòng GD-ĐT

2008

 

 

2./ Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công Đoàn ngành qua các nhiệm kỳ:

Đại hội lần thứ nhất Nhiệm kỳ 1985 – 1987 :

- Chủ Tịch Công Đoàn ngành : Nguyễn Xuân Hùng.

- Số Ủy viên Ban chấp hành : 09 đồng chí.

 

Đại hội lần thứ hai Nhiệm kỳ 1987 – 1989 :

- Chủ Tịch Công Đoàn ngành : Nguyễn Phụng.

- Số Ủy viên Ban chấp hành : 09 đồng chí.

 

Đại hội lần thứ ba Nhiệm kỳ 1989 – 1991 :

- Chủ Tịch Công Đoàn ngành : Huỳnh Kim Phụng.

- Số Ủy viên Ban chấp hành : 09 đồng chí.

 

Đại hội lần thứ nhất Nhiệm kỳ 1991 – 1996 :

- Chủ Tịch Công Đoàn ngành : Đường Ngọc Sơn.

- Số Ủy viên Ban chấp hành : 13 đồng chí.

 

Đại hội lần thứ năm nhiệm kỳ: 1996- 2001

- Chủ tịch Công đoàn ngành : Đường Ngọc Sơn

- Số Ủy viên Ban chấp hành : 13 đồng chí.

 

Đại hội lần thứ sáu nhiệm kỳ: 2001- 2006

- Chủ tịch Công đoàn ngành : Nguyễn Thanh Lam

- Số Ủy viên Ban chấp hành : 15 đồng chí.

 

Đại hội lần thứ bảy nhiệm kỳ: 2006- 2011

- Chủ tịch Công đoàn ngành : Nguyễn Thanh Lam

- Số Ủy viên Ban chấp hành : 15 đồng chí.

 

V./ Công tác xã hội hóa giáo dục :

- Công tác Xã hội hoá giáo dục từng bước phát triển, Hội đồng giáo dục cấp xã đã thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả, Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường học đã được thành lập nhiều năm qua, ngay từ đầu năm học vì vậy đã góp phần tích cực vào chăm lo, phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục tại địa phương, điển hình như trường THCS Trần Phú, TH Hai Riêng Số 1, TH Hai Riêng Số 2, MG Đức Bình Tây, THCS và Tiểu học Sơn Giang. Đến nay các xã đều có hội khuyến học cấp xã, tuy sự huy động các nguồn tài trợ cho công tác giáo dục hạn chế, nhưng bước đầu đã có sự khởi sắc trong công tác hỗ trợ khen thưởng động viên các em nhân dịp tổng kết năm học.

- Bên cạnh đó, ngành GD – ĐT còn nhận được sự hỗ trợ các loại học bổng từ các tổ chức, cá nhân tài trợ như học bổng Vinamil, Bảo Việt, Ngân hàng đầu tư, Đèn đom đóm, Vừ A Dính ... Chính từ sự hỗ trợ này đã động viên khích lệ các em học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập và học giỏi .Từ đó chất lượng giáo dục ngày càng được nâng dần, học sinh khá giỏi tăng.

VI./ Những đánh giá tổng quát :

Huyện Sông Hinh được thành lập tách ra từ huyện Tây Sơn cũ cơ sở vật chất trường lớp còn nhiều tạm bệ, trường không ra trường, lớp không ra lớp, học sinh bỏ học nhiều, kinh tế của đại đa số nhân dân khó khăn, ¾ dân là người đồng bào còn ảnh hưởng nhiều về thói quen tập quán, tập tục.

Từ khi có sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo từ trưng ương đến địa phương nên tất cả hoạt động kinh tế văn hóa xã hội ngày của huyện nhà ngày càng khởi sắc và chuyển biến mạnh mẽ về tìm năng kinh tế. Với sự phát triển của điạ phương Ngành Giáo dục Sông Hinh không ngừng phát triển tất cả mọi phương diện, cơ sở vật chất khan trang từ Dự án kiên cố hóa trường học, đội ngũ giáo dục được nâng chuẩn trong những năm gần đây tỷ lệ dưới chuẩn chỉ còn 2,0 % , đạt chuẩn 30,9 % , trên chuẩn 67,1 % (Tính đến tháng 5/2009).

Các cấp lãnh đạo từ cơ sở đến huyện quan tâm và đầu tư nhiều cho giáo dục địa phương thể hiện cấp vở sách cho học sinh vùng sâu vùng xa, có điều kiện kinh tế khó khăn. Nhận thức của người dân về công tác giáo dục cũng được thông thoáng hơn, học sinh đến trường sạch sẽ hơn có nhiều đơn vị trường đã tổ chức học sinh ăn mặc đồng phục khi đến trường, trường học tạo sự thân thiện trong cộng đồng học sinh, bằng cách diễn ra nhiều hoạt vui chơi sau những thời gian học như hoạt động văn hóa văn nghệ cũng phát triển mạnh mẽ và nhiều hoạt động bổ ích khác ..... Từ đó thành quả giáo dục toàn diện của huyện Sông Hinh không chênh lệch quá xa so với các vùng trong toàn huyện và có thể nhìn sang các huyện khác trong tỉnh cũng có nhiều mặt sánh kịp, nổi bật được thể hiện gần nhất trong năm học 2008-2009 vừa qua

+ Tham gia giao lưu học sinh học tốt cấp Tỉnh : đạt 10/10 học sinh tham gia từ khối 1 đến khối 5 ( trong đó : 2 giải xuất sắc, 01 giải nghèo vượt khó học giỏi ).

+ Tham gia thi vở sạch chữ đẹp cấp Tỉnh đạt 5/10 bộ ( trong đó: 03 giải nhất, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích ).

+ Tham gia thi giáo án tốt cấp Tỉnh đạt 01 giải ba.

+ Thi đồ dùng dạy học cấp Tỉnh đạt 02 giải nhất, 02 giải nhì.

 

* Đạt giải nhì toàn đoàn - tham gia Hội thi ĐDDH, Giáo án tốt của giáo viên, Vở sạch chữ đẹp của học sinh cấp Tỉnh .

Kết quả thi học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 9 :

- Học sinh tham gia thi thí nghiệm thực hành cấp THCS – cấp tỉnh ( Đạt 7 giải Ba ).

- Thi học sinh Giỏi lớp 9 cấp THCS – cấp Tỉnh. Kết quả môn Vật Lý đạt 5 giải ( Ba : 1; KK : 4 ) ; Hóa học : đạt 3 giải ( Ba: 2; KK: 1 ) ; Địa lí: đạt 5 giải ( Ba: 1; KK: 4 ) ; Anh văn: đạt 1 giải( KK: 1 ) ; Ngữ văn: đạt 11 giải ( Đạt :7 giải ( Nhì: 3; Ba: 3 ; KK: 1 ) ; Toán Casio đạt 2 giải ( Ba:1 ; KK: 1 ) .

- Triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Chỉ đạo công tác “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” cho 34/34 đơn vị theo những tiêu chí của ngành.

- Chất lượng học sinh yếu kém giảm đáng kể, so với năm học trước giảm : Tiểu học giảm 6,9 % ; THCS giảm 1,7 %.

- Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi được UBND huyện, tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia 8/11 xã, thị trấn tỷ lệ 72,7 %.. Được Bộ Giaó dục –Đào tạo kiểm tra huyện Sông Hinh ngày 7/4/2008 đạt kết quả tốt, thực hiện đúng tiến độ của Sở và Tỉnh đề ra.

- Công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở: Được UBND huyện Sông Hinh, tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia 10/11 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 90,92 % ( năm 2008 )

Trên đây là những thông tin tư liệu về lịch sử giáo dục huyện Sông Hinh trong thời gian qua .