Thứ bảy, 16/10/2021 - 15:08|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH
Thông tin chi tiết:
Phan Phi Hùng
Họ và tên Phan Phi Hùng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1965
Giới tính
Chức vụ Phó trưởng phòng
Học hàm, học vị Đại học
Địa chỉ Sông Hinh - Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách