Saturday, 16/10/2021 - 15:42|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH
Thông tin chi tiết:
Trần Đình Nhất
Họ và tên Trần Đình Nhất
Ngày tháng năm sinh 01/01/1966
Giới tính
Chức vụ Phó trưởng phòng
Học hàm, học vị Đại học
Địa chỉ TT.Hai Riêng - Sông Hinh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách