Saturday, 25/09/2021 - 19:48|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH
 • Trần Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0573858120
 • Châu Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp