Thursday, 16/08/2018 - 07:02|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH
 • Trần Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hùng Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0573858120
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Châu Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: