Thứ bảy, 16/10/2021 - 14:52|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH
Thông tin chi tiết:
Châu Minh Tuấn
Họ và tên Châu Minh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 01/01/1973
Giới tính
Chức vụ Kế toán
Học hàm, học vị Trung cấp
Địa chỉ TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách