Saturday, 16/10/2021 - 16:00|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hùng Quang
Họ và tên Nguyễn Hùng Quang
Ngày tháng năm sinh 01/01/1972
Giới tính
Chức vụ Kế toán
Học hàm, học vị Đại học
Địa chỉ TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách