Saturday, 16/10/2021 - 16:32|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huyền Nga
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền Nga
Ngày tháng năm sinh 01/01/1981
Giới tính
Chức vụ CB
Học hàm, học vị Trung cấp
Địa chỉ TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách