Thursday, 16/08/2018 - 07:01|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH
 • Lê Duy Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Văn Chiêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Tấn Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Xuân Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CB
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: