Saturday, 16/10/2021 - 15:47|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH
Thông tin chi tiết:
Huỳnh Tấn Liên
Họ và tên Huỳnh Tấn Liên
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ CB
Học hàm, học vị Cao Đẳng
Địa chỉ TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách