Saturday, 16/10/2021 - 15:30|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH
Thông tin chi tiết:
Lê Duy Tân
Họ và tên Lê Duy Tân
Ngày tháng năm sinh 01/01/1969
Giới tính
Chức vụ Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học hàm, học vị Đại học
Địa chỉ TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách