Chào mừng trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000232386
 Hôm nay :   18       
 Hôm qua :    28       
 Tất cả:   232386       
  DANH BẠ
 
 
  Tên đơn vị- website Điện thoại Thư điện tử-SMAS Hiệu trưởng
1   Trường Mầm Non Sơn Giang 0985332122   mg.dlsongiang.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Đinh Hoàng Phương Thủy
2   Trường Mầm Non thị trấn Hai Riêng 0983085311   mg.dlhr.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Trần Thị Thanh
3   Trường Mầm Non Hoa Mai 0918974454   mg.hoamai.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Thu
4   Trường Mầm Non Đức Bình Tây   mnducbinhtay.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
5   Trường Mầm Non Đức Bình Đông 01662785268   mg.dldbd.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Lê Thị Kim Rơi
6   Trường Mẫu Giáo Ea Ly 0976394501   mg.ealy.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Điệp
7   Trường Mẫu Giáo Ea Lâm   mg.ealam.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
8   Trường Mẫu Giáo Sông Hinh 0978542908   songhinh.mg.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Lê Thị Thủy
9   Trường Mẫu Giáo Ea Bia 0979074239   mg.eabia.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
10   Trường Mẫu Giáo Ea Trol   mg.eatrol.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
11   Trường Mẫu Giáo Ea Bar 0986224644   mg.eabar.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
12   Trường Mẫu Giáo Ea Bá 0982008887   mg.eaba.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Tôn Nữ Hồng Trưng
13   Trường tiểu học Sông Hinh 01696578717   th.songhinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Đỗ Ngọc Sáng
14   Trường tiểu học Đức Bình Đông 0982821853   th.ducbinhdong.pgdsonghinh@phuyen.edu Ngô Hữu Công
15   Trường tiểu học Ea Bar   th.eabar.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
16   Trường tiểu học Ea Bá 0986282594   th.eaba.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Đặng Xuân Dũng
17   Trường tiểu học Ea Bia 0988089104   th.eabia.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
18   Trường tiểu học Ea Lâm 0987481662   th.ealam.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Nay Y MLăng
19   Trường tiểu học Ea Hồ 0979133494   th.eaho.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Lê Tấn Xuận
20   Trường tiểu học Ea Trol 0978402452   th.eatrol.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Lê Thành Tâm
21   Trường tiểu học Thị trấn Hai Riêng Số 1 01687886014   th.hairieng1.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Nguyễn Tuấn Tài
22   Trường tiểu học Thị trấn Hai Riêng Số 2 0978218135   th.hairieng2.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Dương Trần Quang
23   Trường tiểu học Đức Bình Tây 0988856311   th.ducbinhtay.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Trần Sĩ
24   Trường tiểu học Tân Lập   th.tanlap.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
25   Trường tiểu học Sơn Giang 0986361034   th.songiang.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Lê Trị
26   Trường THCS Đức Bình 0987692582   ducbinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Hồ Viết Thiệp
27   Trường THCS Ea Trol   bteatrol.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Lê Hoài Lâm
28   Trường THCS Ea Bá 01292618365   eaba.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
29   Trường THCS Tố Hữu 0983023550   tohuu.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Nguyễn Hồng Sử
30   Trường THCS Ea Bar 01665975065   eabar.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Nguyễn Ngọc Ý
31   Trường THCS Ea Ly 0932555778   EaLy.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Huyền
32   Trường THCS Sông Hinh 0967177080   songhinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Trần Thanh Sang
33   Trường THCS Đức Bình Đông 0983129022   ducbinhdong.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Nguyễn Xuân Phần
34   Trường THCS Trần Phú 01655461879   tranphu.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn Huỳnh Thị Thúy Diễm
35   Trường THCS Ea Lâm   ealam.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
Địa chỉ :03 Trần Hưng Đạo - TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Điện thoại :0573858120-Thư điện tử: pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh