Chào mừng trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000232387
 Hôm nay :   19       
 Hôm qua :    28       
 Tất cả:   232387       
  DANH BẠ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 
 
  Tên đơn vị Địa chỉ trang thông tin điện tử
1   Trường Mầm Non Sơn Giang  
2   Trường Mầm Non thị trấn Hai Riêng  
3   Trường Mầm Non Hoa Mai  
4   Trường Mầm Non Đức Bình Tây  
5   Trường Mầm Non Đức Bình Đông  
6   Trường Mẫu Giáo Ea Ly  
7   Trường Mẫu Giáo Ea Lâm  
8   Trường Mẫu Giáo Sông Hinh  
9   Trường Mẫu Giáo Ea Bia  
10   Trường Mẫu Giáo Ea Trol  
11   Trường Mẫu Giáo Ea Bar  
12   Trường Mẫu Giáo Ea Bá  
13   Trường tiểu học Sông Hinh   http://tieuhocsonghinh-songhinh.phuyen.edu.vn
14   Trường tiểu học Đức Bình Đông   http://tieuhocducbinhdong-songhinh.phuyen.edu.vn
15   Trường tiểu học Ea Bar   http://tieuhoceabar-songhinh.phuyen.edu.vn
16   Trường tiểu học Ea Bá   http://tieuhoceaba-songhinh.phuyen.edu.vn
17   Trường tiểu học Ea Bia   http://tieuhoceabia-songhinh.phuyen.edu.vn
18   Trường tiểu học Ea Lâm   http://tieuhocealam-songhinh.phuyen.edu.vn
19   Trường tiểu học Ea Hồ   http://tieuhoceaho-songhinh.phuyen.edu.vn
20   Trường tiểu học Ea Trol   http://tieuhoceatrol-songhinh.phuyen.edu.vn
21   Trường tiểu học Thị trấn Hai Riêng Số 1   http://tieuhochairieng1-songhinh.phuyen.edu.vn
22   Trường tiểu học Thị trấn Hai Riêng Số 2   http://tieuhochairieng2-songhinh.phuyen.edu.vn
23   Trường tiểu học Đức Bình Tây   http://tieuhocducbinhtay-songhinh.phuyen.edu.vn
24   Trường tiểu học Tân Lập   http://tieuhoctanlap-songhinh.phuyen.edu.vn
25   Trường tiểu học Sơn Giang   http://tieuhocsongiang-songhinh.phuyen.edu.vn
26   Trường THCS Đức Bình   http://ducbinh-songhinh.phuyen.edu.vn
27   Trường THCS Ea Trol   http://eatrol-songhinh.phuyen.edu.vn
28   Trường THCS Ea Bá   http://eaba-songhinh.phuyen.edu.vn
29   Trường THCS Tố Hữu   http://tohuu-songhinh.phuyen.edu.vn
30   Trường THCS Ea Bar  
31   Trường THCS Ea Ly   http://ealy-songhinh.phuyen.edu.vn
32   Trường THCS Sông Hinh   http://songhinh-songhinh.phuyen.edu.vn
33   Trường THCS Đức Bình Đông   http://ducbinhdong-songhinh.phuyen.edu.vn
34   Trường THCS Trần Phú   http://tranphu-songhinh.phuyen.edu.vn
35   Trường THCS Ea Lâm   http://ealam-songhinh.phuyen.edu.vn
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh
Địa chỉ :03 Trần Hưng Đạo - TT.Hai Riêng - H.Sông Hinh
Điện thoại :0573858120-Thư điện tử: pgddtsonghinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh