Trường THCS Trần Phú – Quyết tâm 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế